CONTACT

CONTACT

U . S . A . 

B.C. AMERICA
131 West 35th Street, 10th Floor
New York, NY 10001 USA
T: +1 (212) 279-3601
E: bcamerica@bcamerica.com
 

K O R E A 

B.C. CORPORATION
626-9 Choji-Dong, Danwon-Gu
Ansan-Si, Kyunggi-Do, Korea
T: +82 (031) 432-0100
E: bc-corp@bc-corp.co.kr

NEW STAR SILK COMPANY LTD.
513-25 Ohyang-Dong
Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
 

C H I N A 

RUSHAN B.C. NECKTIE COMPANY LTD.
SHANDONG B.C. TEXTILE COMPANY LTD.
C-2 Weihai Spinning & Dyeing Industrial Zone
Rushan, Shandong, China

SHENGZHOU B.C. TIE & ACCESSORY COMPANY LTD.
820 Xianhu Road, Necktie Industrial Zone
Shengzhou, Zheziang, China